Logo Włocławskiej Akademii Aikido

Z życia klubu

Informacja zarządu WAA.

W dniu 3 marca 2016 walne zgromadzenie członków Włocławskiej Akademii Aikido jednogłośnie wybrało Zarząd oraz Komisję Rewizyjną na kolejną kadencję  w niezmienionym składzie.