Logo Włocławskiej Akademii Aikido

Opłaty: nowa wysokość opłat miesięcznych


Uwaga. Stawka rocznej opłaty członkowskiej na rok 2018 pozostaje niezmieniona i wynosi 50 zł.
Stawka obowiązuje od 2017 roku i wynika z podwyższonej opłaty do P.F.A.

Miesięczne opłaty ryczałtowe za treningi należy wnosić do ostatniego dnia każdego miesiąca za miesiąc następny ( płatność z góry) w kwocie podstawowej:
  • za cały miesiąc: 100 zł grupa starsza, 90 zł dzieci, ulga rodzinna w dalszym ciągu obowiązuje.
  • za cztery treningi w miesiącu: 65 zł grupa starsza, 55 zł dzieci
Dzieci będące uczniami Szkoły Podstawowej nr 12 we Włocławku mogą uczestniczyć w zajęciach  za zgodą instruktora prowadzącego. Opłata za treningi objęta jest 50% rabatem.
Nieobecność na treningu nie powoduje zmniejszenia opłaty miesięcznej ryczałtowej.
Opłata ryczałtowa zawiera rabat z tytułu udziału we wszystkich (lub czterech) treningach w miesiącu.

W przypadku nieopłacenia opłaty ryczałtowej za dany miesiąc, w pierwszym dniu treningu kolejnego miesiąca należy dokonać wpłaty stawki ryczałtowej 100 zł / starsi, 90 zł / dzieci lub stawki za pojedynczy trening w wysokości 20 zł.

Bez opłaty nie będzie możliwy udział w treningu!

W przypadku uczęszczania na treningi sporadycznie nie ma potrzeby wnoszenia opłaty miesięcznej.
Płacimy wówczas przed wejściem na matę - koszt treningu 20 zł.
 
Opłaty członkowskie:

Składka roczna członkowska - 50 zł za rok 2018.

Wpłat należy dokonywać tylko i wyłącznie:
  1. z tytułem przelewu: "składka roczna za 2018r. - za: (podać imię i nazwisko członka stowarzyszenia)"
  2. z tytułem przelewu: "opłata za udział w zajęciach rekreacji fizycznej za dany miesiąc:..... - za: (podać imię i nazwisko członka stowarzyszenia)"

Konto bankowe:

Bank Ochrony Środowiska S.A. nr rach: 88 1540 1069 2106 8700 5040 0002


Wpłat proszę dokonywać 
na rzecz Włocławskiej Akademii Aikido
87-800 Włocławek, ul. Toruńska 71 m.59