Logo Włocławskiej Akademii Aikido

Z życia klubu

Walne Zebranie W.A.A.

Zarząd Włocławskiej Akademii Aikido zwołuje walne zebranie sprawozdawcze za 2016 r. na dzień 27 marca 2017r.
Spotykamy się w SP 12 o godz. 18.00 w sali sportowej.
Prosimy o przybycie wszystkich członków naszego stowarzyszenia. Osoby, które nie uregulowały rocznej składki członkowskiej proszone są o dokonanie przelewu na konto stowarzyszenia z opisem: składka członkowska za 2017r.
Wysokość składki rocznej- 50 zł