Logo Włocławskiej Akademii Aikido

Z życia klubu

Od marca wpłaty już tylko na nowy nr rachunku bankowego.

Informujemy, że uległ zmianie nr rachunku bankowego, tzw. NRB -Włocławskiej Akademii Aikido.
Zmiana podyktowana jest możliwością skorzystania z nowej oferty Banku BOŚ, w celu obniżenia kosztów prowadzenia konta bankowego. Prosimy wszystkich, których to dotyczy,  o przedefiniowanie stałych zleceń lub parametrów odbiorcy w swoich systemach bankowych. 
Od 1 marca wpłat prosimy dokonywać na nowy nr NRB: 88 1540 1069 2106 8700 5040 0002. Bank BOŚ S.A.