Logo Włocławskiej Akademii Aikido

Boże Narodzenie 2016

Seminarium 25.03.2017

duża doza wiedzy z dynamiki AIKIDO i egzaminy na stopnie kyu

W bajkowej scenerii

Walne Zebranie W.A.A.
Zarząd Włocławskiej Akademii Aikido zwołuje walne zebranie sprawozdawcze za 2016 r. na dzień 27 marca 2017r.
Spotykamy się w SP 12 o godz. 18.00 w sali sportowej.

Treningi:

Poniedziałek
dzieci młodsze:
17:15 - 18:15
dzieci starsze:
17:15 - 18:15
młodzież i dorośli:
18:15 - 19:30
Czwartek
dzieci młodsze:
17:15 - 18:15
dzieci starsze:
17:15 - 18:15
młodzież i dorośli:
18:15 - 19:30
Morihei Ueshiba O'sensei mówił:
"Aikido nie jest sztuką zabijania, lecz sztuką życia, dobroci, pokoju oraz miłości natury. Natura jest rozległa i głęboka. Im bardziej się posuwasz, tym więcej widzisz wokół siebie".
Podstawową misją WAA jest zapewnienie należytego środowiska do nauki, praktyki i rozpowszechniania zasad Aikido.
Poprzez szkolenia Aikido jako sztuki walki, staramy się rozwijać naszą siłę fizyczną, psychiczną i duchową.
techniki z uke nagashi
Przykłady rzutów i dźwigni w ataku "jodan tsuki" z wykorzystaniem bloku "uke nagashi"
Trening 19.09.2016

Z życia klubu